تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: ایران – خوزستان – اهواز – شهرک صنعتی شماره ۴ – مرکز ارائه خدمات مجلات تخصصی

کدپستی: ۶۱۷۷۸۶۱۴۸۰

تلفن تماس: ۰۹۳۶۱۵۷۸۲۱۰

تلفن تماس۲: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

آدرس پست الکترونیک: taherzadeh.res@gmail.com

آدرس پست الکترونیک ۲: dr.hosseinialiabad@gmail.com